સમર કેમ્પ ૨૦૧૭-૧૮

તા. ૦૧/૦૫/૨૦૧૮ થી તા.૧૦/૦૫/૨૦૧૮ સુધી ઉમરાળા પ્રાથમિક શાળામાં બાળકોના વિવિધ ખેલ એથ્લેટીક્સ અને ટેકવેન્ડો અંગે કૌશલ્યોના વિકાસ માટે સમર કેમ્પનું આયોજન થયેલ છે જેમાં બોટાદ જિલ્લાના જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીશ્રી એચ.એચ ચૌધરી સાહેબ, ભાવનગર જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમભવન સિદસર પ્રાચાર્યશ્રી સંજયભાઈ તલસાણીયા સાહેબ, બોટાદ જિલ્લાના સિનીયર કોચ શ્રી હિતેશભાઈ પ્રજાપતિ, રાણપુર તાલુકા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીશ્રી પ્રવિણસિંહ મોરી, કે.ની જીતેન્દ્રસિંહ લીંબોલા, બી.આર.સી રાણપુર બાલાભાઈ સી.આર.સી અલમપુર બાબુભાઈ જમોડ તથા જાયન્ટ્સ ગ્રુપ ઓફ બોટાદ જેવા મહાનુભાવોના વરદ હસ્તે ઉદ્ઘાટન કરવાનું આયોજન થયેલ છે .